تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - سوال

سوال

شنبه 25 مهر 1388 09:45 ب.ظ

نویسنده : سعید فلاحی
ارسال شده در: سوالات ریاضی ،

برین رو ادامه مطلب حال کنین

 

 

Email:saeid_fallahi@yahoo.com

در متوازی الاضلاع ABCD  نقاط  Mو N به ترتیب وسط اضلاع BC و CD هستند.ثابت کنیدAM و AN قطر BD را به سه قسمت مساوی تقسیم میکند!!!!!!!!!!

 

2 درخت یکی به ارتفاع 20 متر و دیگری به ارتفاع 30 متر در 2 طرف یک جاده به عرض 50 متر روی هم قرار دارند.در انتهای هر یک از درختان یک کلاغ نشسته است.طعمه ایی در وسط جاده قرار دارد.دو کلاغ در یک لحظه به طرف طعمه پرواز می کنند و همزمان به طعمه میرسند.معیین کنید طعمه در چه فاصله ایی از درخت بلند تر قرار دارد؟؟؟؟؟

 

سه چمن زار به طور یکنواخت از علف پوشیده شده است.سرعت رشد علف در هر سه یکسان است.چمن زار اول 3/10 هکتارو چمن زار دوم 10 وچمن زار سوم 24 هکتار وسعت دارد.اگر چمن زار اولی برای تغذیه ی 12 گاو مدت 4 هفته و چمن زار دوم برای تغذیه ی 21 گاو مدت 4 هفته کافی باشد.چمن زار سوم در مدت 18 هفته چند گاو کفایت میکند؟؟؟


 

عدد F8E7A125  در مبنای 10 چند است؟؟؟؟؟

 

راهنمیی :   D = 13 , E = 14 , F=15 , A=10 ,  B = 11 , C = 12


 

با استفاده از تبدیل مستقیم مبنا ها عدد 16(ADCCFDE) اگر ممکن است به مبنا های 2 و 5 و 8 تبدیل کنید!!!!!!!!!

 

راهنمیی :   D = 13 , E = 14 , F=15 , A=10 ,  B = 11 , C = 12


 

ایا مجموعه ی زیر نشانگر تهی است؟؟؟؟

 

«x | x +1 = 1 , x E Z»x=

 

چون در ورد نوشتن علامت عضویت سخته پس مجبور شدم از e بزرگ انگلیسی استفاده کنم.

به بزرگی خودتون ببخشید.....

 

جواب نه.... برای اینکه بدونی چرا میشه نه برو یه کم فکر کن و عضواشو بنویس..........

 

 

ایا مجموعه ی زیر نشانگر تهی است؟؟؟؟

 

«x | x^2+1 =0 , x E  Z»x =

چون در ورد نوشتن علامت عضویت سخته پس مجبور شدم از e بزرگ انگلیسی استفاده کنم.

به بزرگی خودتون ببخشید.....

 

اگر یکی در میان اعداد منفی و مثبت باشند از (-1)^n-1 ×2^ n استفاده میکنیم.

«...1,-2,6,-24, »

 

اگه جوابو نمیدونی برو به ادامه ی مطلب...........


اشتراک دو مجموعه ی 10 عضوی و 20 عضوی حداکثر چند عضو دارد؟؟؟؟

در سوال قبلی اگر دو مجموعه از هم جدا باشند اشتراک انها چند عضوی است؟؟؟


 

اگه از دوستان اگه کسی  تونست سوالا رو حل کنه .حلشو برام Email کنه یا در نظرات بنویسه. ممنون.

Email:saeid_fallahi@yahoo.com

 


 

معادله 3x + 5y =501 بر حسب اعداد صحیح مثبت چند جفت جواب دارد؟؟؟؟

 

 

شیما 5 برابر عسل پول دارد. اگر شیما 1000 تومان به عسل بدهدپول او سه برابر پول تبسم می شود. ان ها مجموعا چند تومان دارند؟؟؟؟


اگه از دوستان اگه کسی  تونست سوالا رو حل کنه .حلشو برام Email کنه یا در نظرات بنویسه. ممنون.

Email:saeid_fallahi@yahoo.com


 

مساحت مستطیلی برابر با چهار برابر عرض ان است.اگر محیط مستطیل 4 متر باشد.عرض مستطیل چند متر است؟؟؟؟


به ازای چه مقدار از m معادله 4x+12y=m در اعداد صحیح جواب دارد؟؟؟؟


در معادله ax-4a+4bx=16b مقدار x چند است؟؟؟


اگه از دوستان اگه کسی  تونست سوالا رو حل کنه .حلشو برام Email کنه یا در نظرات بنویسه. ممنون.

Email:saeid_fallahi@yahoo.com


 

ایا عدد 4×5^99 مابین 100^5 و 101^5 قرار دارد؟؟؟؟


در حاصل جمع زیر چند رقم 1 دیده می شود؟؟؟(تعداد 9 ها 100 تا است. (9....99))

 

9+99+999+…+99..9

 

حاصل عبارت زیر کدام است؟

؟ =5/5 -  4/4 -  3/3 - 2/2

 

رقم یکان حاصل جمع 1382+.....6+42+  کدام است؟؟؟

 

عضو بیستم مجموعه «1 , 3 , 6 , 10,15,…….» کدام است؟؟؟

جواب معادله ی زیر چیست؟؟؟؟(مقدار x چند است؟؟؟)

 

x ^ x ^ 3 = 3


اگر شعاع دایره ای 100% افزایش یابد  مساحت ان چند درصد افزایش می یابد؟؟؟؟


اگر به حاصل ضرب اعداد کوچکتر از 98 ,  36 واحد اضافه کنیم حاصل چند مقسوم علیه طبیعی کوچکتر از 98 خواهد داشت؟؟؟؟


 

مجموع ارقام اعداد اول مابین 1 تا 100 چند است؟؟؟


از اعداد طبیعی 1 تا 22 حد اقل باید چند عدد را نگهداریم تا مجموع هیچ کدام از دو عدد باقی مانده عددی اول نشود؟؟؟


اگر n عددی طبیعی و فرد باشد 1..... 1211.....11 عددی مرکب است؟؟؟؟


ایا 000........1000 عددی اول است؟؟؟ (تعداد صفر ها 1386)


 

ایا ممکن است عددی با 20 تا 2 و 22 تا 3 و 12 تا 7 مربع کامل شود؟؟؟؟


 

کوچک ترین عددی که به عبارت مقابل ضرب شود تا حاصل مربع کامل شد؟؟؟؟

2^8  ×  59049  × 243 × 2^5 × 4^4

 

 

بزرگترین عدد بین 250^9 و 600^3 که بر 7 بخش پذیر است را بدست اورید.

 

 

5 گرگ 10 گوسفند را در 100 روز میخورند.50 گرگ 100 گوسفند را در چند روز می خورند؟؟؟؟

 

ایا می توان در مورد اول یا مرکب بودن عدد مقابل نظری داد؟؟؟

 

1^2 + 2^2 + 3^2+ ….. + N^2

  =  2 (101101) × 2(10001)


 

 

در یک مسابقه سه صندوق وجود دارد . درون 2 تای این صندوق ها خالی است ودرون یکی از آن ها یک میلیون تومان پول به عنوان جایزه وجوددارد. در این مسابقه تنها ،مجری اطلاع دارد که کدام صندوق پوچ و در کدام یک جایزه وجود دارد. شرکت کننده یکی از صندوق ها را انتخاب می کند، سپس مجری برای مهیج کردن مسابقه یکی ازصندوق های پوچ را بازمی کند و به شرکت کننده اجازه می دهد در صورت تمایل ، صندوق انتخابی اش را با صندوق باقی مانده عوض کند . اما شرکت کننده عقیده دارد عوض کردن انتخابش احتمال برنده شدنش را تغییر نمی دهد . شما چه فکر می کنید؟

 

یک موتور سوار در یک مسابقه مسیری به طول شش کیلومتر را در 6 دقیقه طی می‌کند. ثابت کنید که او در قسمتی از مسیر ، دقیقا در 1 دقیقه 1 کیلومتر را طی کرده است؟


 

تصویر

 

فرض کنید A مجموعه ای متشکل n2 نقطه در صفحه باشد که هیچ سه تای انها هم خط نیستند. فرض کنید n تا از انها به رنگ قرمز و n تای دیگر به رنگ آبی رنگ آمیز شده باشند. حکم زیر را ثابت با رد کنید n پاره خط راست وجود دارند که هیچ دوتای آنها نقطه مشترکی ندارند و در سر هر یک از پاره خطها نقطه هایی از A با رنگ های متفاوت اند.
یک موتور سوار در یک مسابقه مسیری به طول شش کیلومتر را در 6 دقیقه طی می کند ثابت کنید که او در قسمتی از مسیر، دقیقا در 1 دقیقه 1 کیلومتر را طی کرده مجموع را می توانید پیدا کنید؟ 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 مهر 1388 09:28 ب.ظ