تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - سوال ریاضی

سوال ریاضی

پنجشنبه 23 مهر 1388 10:30 ب.ظ

نویسنده : پوریا اسدی

در یک تقسیم

مقسوم علیه برابر53 و باقی مانده برابر17 است.بزرگترین عددی که میتوان به مقسوم علیه اضافه کرد تا خارج قسمت تغییرنکند کدام است؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -