تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - باقی مانده تقسیم

باقی مانده تقسیم

پنجشنبه 23 مهر 1388 11:08 ب.ظ

نویسنده : پوریا اسدی

با قی مانده تقسیم a بر

8 برابر 6 است و باقی مانده ی تقسیمa بر 7 مساوی 1 می باشد. باقی مانده ی تقسیمa بر56 چند است؟


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -