تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - هندسه گالیوری

هندسه گالیوری

چهارشنبه 22 مهر 1388 11:00 ب.ظ

نویسنده : مهدی اجلی
کلیک کنید!!!!!!!!
مولف سفرهای گالیور با احتیاط فوق العاده ای از در گیر شدن با روابط هندسی پرهیز می كند .بدون تردید خواننده متوجه می شود كه در كشور لی لی پوت هر فوت آن ها معادل یك اینچ ما و بر عكس در كشور غول ها هر اینچ آن ها معادل یك فوت ماست ،به عبارت دیگر...

مولف سفرهای گالیور با احتیاط فوق العاده ای از در گیر شدن با روابط هندسی پرهیز می كند .بدون تردید خواننده متوجه می شود كه در كشور لی لی پوت هر فوت آن ها معادل یك اینچ ما و بر عكس در كشور غول ها هر اینچ آن ها معادل یك فوت ماست ،به عبارت دیگر در لی لی پوت همه ی مردم ،همه ی اشیا و همه ی محصولات طبیعت 12 مرتبه كوچك تر از اندازه ی طبیعی و در كشور غول ها به همین اندازه بزرگ تر از اندازه ی طبیعی هستند . اكنون سوالات زیر را مطرح می كنیم :
1)گالیور چند برابر یكی از اهالی لی لی پوت ناهار می خورد ؟
2)گالیور برای تهیه ی لباس خود چند برابر یكی از ساكنین لی لی پوت پارچه لازم دارد؟
3)یك سیب از كشور غول ها چقدر وزن دارد؟
مولف سفرهای گالیور در اكثر موارد با موفقیت از عهده ی حل چنین مسائلی بر می آید .او به درستی استدلال می كند كه چون قد لی لی پوتی ها 12 مرتبه كوتاه تر از قد گالیور است ،بنابراین حجم بدن آن ها 12×12×12،یعنی 1728مرتبه كم تر از حجم گالیور می شود و برای سیر كردن گالیور باید 1728 برابر غذای یك لی لی پوتی ،غذا فراهم كرد .در سفر های گالیور مطلب زیر را درباره ی گالیور می خوانیم :
سیصد آشپز برای من غذا تهیه می كردند . در اطراف خانه ی من كلبه هایی بود كه در آن ها آشپزی می كردند و آشپز ها و خانواده های آن ها در آن جا زندگی می كردند .وقتی كه ساعت ناهار می رسید ،20 نفر پیش خدمت را می گرفتم و روی میز می گذاشتم و 100 نفر دیگر در پایین به خدمت مشغول می شدند،بعضی غذا می آوردند ،بقیه بشكه های كوچك آب را و دیگران آشامیدنی ها را كه روی چوب هایی آویزان كرده بودند و هر چوب را بر شانه ی دو نفر تكیه داده بودند .
آن هایی كه در بالا ایستاده بودند ،بر حسب احتیاج ،همه ی این ها را با كمك ریسمان و قرقره بالا می كشیدند.....
سویفت نویسنده ی كتاب سفرهای گالیور مقدار پارچه ای را هم كه برای لباس گالیور لازم است درست حساب كرده است.
مساحت بدن گالیور به اندازه ی144= 12×12مرتبه بیش تر ازمساحت بدن یك لی لی پوتی است و بنابراین مقدار پارچه ای كه برای لباس او لازم است 144 برابر یك اهل لی لی پوت می باشد .
سویفت از زبان گالیور همه ی این ها را به حساب می آورد "300 خیاط لی لی پوتی به كار گمارده شدند تا یك دست لباس كامل محلی دوختند"(به خاطر عجله ای كه در كار داشتند تعداد خیاط ها را دو برابر گرفته بودند.)
برای سویفت بسته به احتیاج ،محاسبات مشابهی تقریبا" در هر صفحه ،پیش می آید و به طور كلی همه ی آن ها را هم به درستی انجام می دهد .  درسفرهای گالیور همه ی اندازه ها به درستی با هندسه تطبیق می كند .تنها گاهی و به خصوص وقتی كه كشور غول ها را توصیف می كند ،از عهده ی مقیاس های لازم بر نیامده است و به اشتباهاتی بر می خوریم .
"یك بار گالیور نقل می كند یكی از شاهزادگان درباری مرا به باغ دعوت كرد .وقتی كه گردش كنان زیر یك درخت رسیدیم ،او شاخه ی درختی را گرفت و آن را روی سر من تكان داد.سیب هایی كه هر یك به اندازه ی یك بشكه بود ، با سر و صدا ی زیاد به طرف زمین ریخت یكی از آن ها به پشت من خورد و مرا از پا انداخت ...."
گالیور بعد از این ضربه با سلامتی روی پا می ایستد ولی به سادگی می توان حساب كرد كه ضربه ی یك چنین سیبی كاملا" نابود كننده است :سیب مورد بحث 1728 مرتبه سنگین تر از سیب های معمولی است ،یعنی 80 كیلو گرم وزن دارد و ضمنا" از ارتفاعی كه 12 برابر ارتفاع درخت های معمولی است فرو افتاده است .انرژی ضربه ای كه از چنین سیبی به وجود می آید 20000 برابر انرژی سقوط یك سیب معمولی است و تنها می تواند با انرژی گلوله ی توپ مقایسه شود ....
سویفت اشتباه بزرگی هم در نیروی عضلانی غول ها كرده است .اگر مفروضات خیالی سویفت را درباره ی غول ها قبول كنیم ،نیروی عضلانی آن ها 144 برابر نیروی گالیور می شود در حالی كه وزن آن ها 1728 برابر وزن گالیور است .اگر گالیور دارای نیرویی باشد كه بتواند باری كه تقریبا" مساوی وزن خودش می باشد،بلند كند ،اهالی كشور غول ها در وضعی هستند كه حتی از عهده ی حمل وزن خود هم بر نمی آیند .آن ها باید در یك جا بدون حركت دراز بكشند و از هر حركت جالب توجهی عاجز باشند .قدرتی كه سویفت برای آن ها مجسم كرده است ،تنها ناشی از یك اشتباه در محاسبه است .


هر اینچ=54/2سانتی متر
هر فوت=12 اینچ


منبع:سرگرمی های هندسه
ترجمه ی :پرویز شهریاری

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -