تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - خاصیت زیبایی عدد 6174

خاصیت زیبایی عدد 6174

چهارشنبه 22 مهر 1388 10:50 ب.ظ

نویسنده : مهدی اجلی
بخونش شاید ازش استفاده کنی!!!!!!!!!

عدد 6174 را درنظر بگیرید ارقام آن را چنان جا به جا کنید که بزرگترین عدد ممکن از آن ها ساخته شود ، یعنی ارقام را به طور نزولی مرتب کنید . هم چنین عدد را طوری جا به جا کنید ، که این بارکوچک ترین عدد ممکن از این ارقام ساخته شود . می بینیم، بزرگ ترین عدد 7641 و کوچک ترین عدد1467 است و حال داریم: که همان عدد اول است . اکنون این روش را با عدد دلخواه 4959 اجرا کنید . داریم  ظاهراً در این مورد چیز قابل توجهی وجود ندا رد . اما ....اما اگر روش مورد نظررا راجع به 5355به کار ببریم   به دست می آید که باز هم نکته ای ندارد به همین ترتیب اگر این روش را ادامه دهیم داریم: می بینیم که باز هم به 6174رسیدیم !!! این واقعیت است که اگر با هر عدد چهار رقمی این کار را شروع کنیم به شرط این که همه ی ارقام آن عدد یک نباشند نهایتاً با 7 مرحله به عدد 6174 می رسیم .
 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -